Biografier

Anders Jørgensenveum


Født: 1836
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1877-79 3. representant Kristians Amt Telegrafist og postmester
1880-82 1. representant Christians Amt Telegrafist og postmester