Biografier

Jørgen Jørgensen


Født: 1776
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 2. representant Mandals amt Garvermester