Biografier

Arne Johansen Juland


Født: 17.08.1877
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1919-21 1. representant 2. Søndre Hedemarken Lærer Arbeiderpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1919-21 Medlem i Landbrukskomiteen

Personalia:

Født 17.08.1877, Juland i Lom.
Sønn av gardbrukar Johan Johansen Juland (1847-1923) og Eldri Hansdotter (1836-1925).

Utdanning og yrke:

Eksamen - Elverum lærarskule (1900)
Studiereise - Med stipend Danmark og Sverige (1909)
Studiereise - Med stipend Danmark og Sverige (1916)
Studiereise - Med stipend Danmark og Sverige (1933)

Lærar - Framhaldsskulen i Lom (1900-1902)
Lærar - Vågå (1902-1904)
Lærar - Elverum (1904-1905)
Lærar - Framhaldsskulen, Stange (1905-1907)
Lærar - Framhaldsskulen, Lom (1907-1908)
Lærar - Stange (1908-1923)
Kommunerevisor - Stange (1909-1918)
Lærar - Vang (1923-1936)
Øvingslærar - Hamar lærarskule (1923-1936)
Fyrstelærar - Solvang skule i Vang (1927-1936)
Skuledirektør - Hamar bispedøme (1936-1944) (avskjed 1. jan 1944 etter sykdom i flere år)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1910-13 medlem Stange herredsstyre
1913-16 medlem Stange herredsstyre
Fra 1913 medlem Stange formannskap
1916-19 medlem Stange herredsstyre
1919-22 medlem Stange herredsstyre
1922-1923 ordfører Stange herredsstyre
1928-31 ordfører Vang herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Jordkommisjonen av 1919
Formann - Styret trygdekassa, Stange (1915-1919)
Formann - Skulestyret, Stange (1917-1918)
Formann - Småbruksskulenemnda i Hedmark (1917-1923)
Varamann - Statsbananes hovudstyre (1920-1923)
Formann - Styret småbruksskulen på Blæstad i Vang (1923-1938)
Medlem - Fylkesskulestyret, Hedmark (1924-1936)
Formann - Fylkesskulestyret, Hedmark (1930-1936)

Verv i partier:

Formann - Sør-Hedmark krinsparti av Arbeiderpartiet (1912-1920)
Formann - Vang heradsparti av Arbeiderpartiet (1926-1928)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Hedmark krinsstyre av Noregs Lærarlag (i 15 år)
Sekretær - Hedmark krinsstyre av Noregs Lærarlag (1920-1921)
Medlem - Skulenemnda åt lærarorganisasjonane (1931)

Andre administrative verv:

Sparebankrevisor - Stange (1915-1919)

Diverse:

Okkupasjonen: Medlem av N. S. og tok i 1947 ved forelegg på 6 mndr. fengsel betinget og rettighetstap.