Biografier

Gabriel Jonassen


Født: 1779
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1818-20 2. representant Stavanger Amt Gaardbruker