Biografier

Laurentz Johansen


Født: 1837
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1883-85 1. representant Kristiansand Snedkermester Venstre
1886-88 2. representant Kristiansand Snedkermester Venstre
1892-94 2. representant Kristiansand Snedkermester Venstre
1898-00 1. suppleant Kristiansand Fabrikeier Venstre