Biografier

Roald Åsmund Bye


Født: 07.11.1928
Død: 15.04.2003
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1953-57 7. suppleant Sør-Trøndelag fylke Assistent ved Malvik trygdekasse Arbeiderpartiet
1957-61 5. suppleant Sør-Trøndelag fylke Assistent ved Malvik trygdekasse Arbeiderpartiet
1961-65 3. suppleant Sør-Trøndelag fylke Assistent ved Malvik trygdekasse; Bestyrer ved Arbeidskontoret for Stjørdalen Arbeiderpartiet
1965-69 2. suppleant Sør-Trøndelag fylke Bestyrer ved Arbeidskontoret for Stjørdalen Arbeiderpartiet
1969-73 2. representant Sør-Trøndelag fylke Bestyrer ved Arbeidskontoret for Stjørdalen Arbeiderpartiet
1973-77 2. representant Sør-Trøndelag fylke Bestyrer ved Arbeidskontoret for Stjørdalen Arbeiderpartiet
1977-81 3. representant Sør-Trøndelag fylke Bestyrer ved Arbeidskontoret for Stjørdalen; Instituttleder ved Statens attføringsinstitutt i Trondheim Arbeiderpartiet