Biografier

Georg Burchard Jersin


Født: 1767
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Riksforsamlingen 1814 2. representant Søndre Bergenhus amt Sogneprest