Biografier

Peter Jebsen


Født: 1824
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1874-78 3. representant Bergen Fabrikeier
1880-82 2. representant Bergen Fabrikeier og konsul