Biografier

Christian Andreas Irgens


Født: 1833
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1874-78 1. suppleant Bergen Fabrikeier
1895-97 1. representant Søndre Bergenhus Amt Brugseier Manglende parti