Biografier

Kristoffer Eckhoff Knutsen Høgset


Født: 28.06.1864
Død: 30.01.1927
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1919-21 1. representant 6. Indre Nordmør Gaardbruker Venstre
1922-24 3. representant Møre fylke Gårdbruker Senterpartiet
1925-27 2. representant Møre fylke Gårdbruker Senterpartiet
Medlemskap i presidentskapet
Periode Embete
1922-1927 President Lagtinget (Tsd)

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1919-21 Medlem i Sosialkomiteen
1922-24 Medlem i Konstutionskomiteen
Kom som forsterkning i 1923, ved behandling av Grønlandssaken.

Nestformann i Sosialkomiteen
Erstattet av Rise 17.03.-10.04.1924.

1925-27 Medlem i Landbrukskomiteen
Døde i 1927, Nerheim trådte inn i hans sted.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1922-24 Sekretær i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Utenrikskomiteen
1925-27 Medlem i Valgkomiteen
Gikk ut for Øen i 1927.

Personalia:

Født 28.06.1864, Veidholmen, Smøla i Hopen, Nordmøre.
Sønn av gårdbruker Knut Johansen Høgset (1837-1912) og Ane Katrine Hedevig Eckhoff (1835-1867).

Utdanning og yrke:

Elev - Nordmøre amtsskole (1881-1882)

Betjent - Handels- og fiskeoppkjøpsforretning (til 1891)
Gårdbruker - Høgset i Gjemnes (fra 1891) (overtok ættegården)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 ordfører Gjemnes herredsstyre
1901-04 ordfører Gjemnes herredsstyre
1904-07 ordfører Gjemnes herredsstyre
1907-10 ordfører Gjemnes herredsstyre
1913-16 ordfører Gjemnes herredsstyre
1916-19 ordfører Gjemnes herredsstyre
1919-22 ordfører Gjemnes herredsstyre
1896-1898 medlem Gjemnes herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Fylkesveistyret
Medlem - Den depart. komite av 1921 om klassifisering av fylkesdyrlægedistriktene
Medlem - Sosialdepartementets boligutvalg
Forlikskommissær - Gjemnes (fra 1903)
Medlem - Forhandlingsdelegasjonen med Danmark om Øst-Grønland (1923)
Varamann - Riksskattestyret (fra 1923)
Medlem - Riksretten (1926-1927)(han kunne av helbredshensyn ikke presidere i riksretten)

Verv i partier:

Formann - Bondepartiets hovedstyre (1921-1927)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Styret Nordmøre Landbruksforening
Medlem - Styret Romsdals Amts Skogselskap
Medlem - Styrer salgs- og kjøpsamvirke for jordbruket i Nordmøre
Formann - Norsk Landmandsforbunds politiske utvalg
Varaformann - Norges Bondelag
Medlem - Styret Norsk Landmandsforbund (fra 1911)
Varaformann - Styret Norsk Landmandsforbund (fra 1916)

Andre administrative verv:

Medlem - Styret Bøndenes Meieri, Kristiansund