Biografier

Gjert Martines Markvarsen Holsen


Født: 24.07.1855
Død: 22.06.1921
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1889-91 2. representant Nordre Bergenhus Amt Gaardbruger Det Moderate Venstre
1892-94 5. representant Nordre Bergenhus Amt Gaardbruger Høyre
1895-97 3. representant Nordre Bergenhus Amt Gaardbruger Høyre
1898-00 5. representant Nordre Bergenhus Amt Gaardbruger Høyre
1904-06 2. representant Nordre Bergenhus Amt Gaardbruger Høyre
1907-09 1. representant 3. Søndfjord Gaardbruger Samlingspartiet
1910-12 1. representant 3. Søndfjord Gaardbruger Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1889-91 Medlem i Protokollkomiteen
1892-94 Medlem i Protokollkomiteen
1895-97 Medlem i Protokollkomiteen
1898-00 Medlem i Toldkomiteen
1904-06 Medlem i Budgetkomiteen
Erstattet av Refsdal i 1905.

1907-09 Medlem i Budgetkomiteen
1910-12 Medlem i Budgetkomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1904-06 Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Angaaende konsulatsaken m.v. ("Specialkomiteen")
1907-09 Medlem i Valgkomiteen
1910-12 Medlem i Valgkomiteen

Personalia:

Født 24.07.1855, Holsen i Holsen sogn, Førde.
Sønn av gaardbruker fra Gjesdal i Jølster Markvar Danielsen Holsen og Anne Gjertsdatter Holsen.

Utdanning og yrke:

Gaardbruker - Holsen i Holsen, Førde (fra 1888)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Førde herredsstyre
1901-04 medlem Førde herredsstyre
1904-07 medlem Førde herredsstyre
1907-10 medlem Førde herredsstyre
1887-1898 medlem Førde herredsstyre

Offentlige verv:

Aastedsforlikskommissær - (Holsen/Førde?) (i 6 aar)
M. fl. - Kommunale hverv
Suppleant - Riksskattekommissionen (fra 1905)