Biografier

Jakob Tøgersen Hoff


Født: 26.02.1843
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1892-94 3. representant Søndre Trondhjems Amt Gaardbruger Venstre
1895-97 4. representant Søndre Trondhjems Amt Gaardbruger Venstre
1898-00 1. representant Søndre Trondhjems Amt Gaardbruger Venstre
1900-03 2. representant Søndre Trondhjems Amt Gaardbruger Venstre
1904-06 1. representant Søndre Trondhjems Amt Gaardbruger Venstre
1910-12 1. representant 2. Indre Fosen Gaardbruker Venstre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1892-94 Medlem i Kirkekomiteen
1895-97 Medlem i Kirkekomiteen
1898-00 Medlem i Kirkekomiteen
1900-03 Medlem i Kirkekomiteen
1904-06 Sekretær i Kirkekomiteen
Sekretær 1903-1904 og 1904-1905, var fraværende i 1906, Eggan trådte inn i hans sted.

1910-12 Sekretær i Kirkekomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1898-00 Medlem i Valgkomiteen
1900-03 Medlem i Valgkomiteen
1904-06 Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Angaaende konsulatsaken m.v. ("Specialkomiteen")
1910-12 Medlem i Valgkomiteen

Personalia:

Født 26.02.1843, Hof i Ørlandet.
Sønn av gaardbruker Tøger Johansen Hoff og Olava Johnsdatter.

Utdanning og yrke:

Drev - Fiske (i sin ungdom)
Gaardbruker - Hof i Ørlandet (fra 1870) (overtok farsgården)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1878 medlem Ørlandet herredsstyre
Fra 1882 ordfører Ørlandet herredsstyre

Offentlige verv:

Forlikskommissær - Ørlandet (1878-1900)
Medlem - Styret Hypotekbankens laanekontor i Trondhjem (fra 1905)

Andre administrative verv:

Formand - Sparebankdirektionen, Ørlandet
Ordfører - Sparebankens forstanderskap, Ørlandet