Biografier

Jacob Hansen Hoelstad


Født: 1800
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1836-38 4. representant Akershus amt Gaardbruker
1848-50 2. representant Akershus amt Gaardbruker
1851-53 1. representant Akershus amt Gaardbruker
1854-56 3. representant Akershus Amt Gaardbruker
1857-58 3. representant Akershuus Amt Gaardbruker
1859-61 2. representant Akershus Amt Gaardbruker
1862-64 3. representant Akershus Amt Gaardbruker