Biografier

Ole Olsen Hjelmsæter


Født: 1785
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1824-26 3. representant Nordre Bergenhus Amt Gaardbruker
1830-32 3. representant Nordre Bergenhus Amt Gaardbruker
1836-38 3. representant Nordre Bergenhus Amt Gaardbruker