Biografier

Elias Frederik Hetting


Født: 1769
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1815-17 3. representant Nordre Throndhjems amt Sorenskriver, cancelliraad