Biografier

Elias Frederik Hetting


Født: 03.06.1769
Død: 27.10.1826
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1815-17 3. representant Nordre Throndhjems amt Sorenskriver, cancelliraad