Biografier

Jørgen Henschien


Født: 1789
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1827-29 1. representant Kongsberg Overretsprokurator