Biografier

Paul Frederik Michael Heltzen


Født: 1780
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 2. representant Agershus amt Sorenskriver
1827-29 3. representant Akershus amt Sorenskriver, kancelliraad