Biografier

Lars Pedersen Hektoen


Født: 1832
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1877-79 5. representant Hedemarkens Amt Gaardbruker
1880-82 1. representant Hedemarkens Amt Gaardbruker
1883-85 1. representant Hedemarkens Amt Gaardbruker og Sparebankkasserer Venstre
1886-88 4. representant Hedemarkens Amt Gaardbruker og Sparebankkasserer Venstre