Biografier

Tørris Heggelund


Født: 09.10.1872
Død: 01.05.1940
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1919-21 1. representant 1ste kreds, Fæstningen Borgermester Høyre
1922-24 4. representant Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Stavanger, Haugesund Borgermester Høyre
1925-27 4. representant Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Stavanger, Haugesund Byskriver Høyre
1928-30 5. representant Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Stavanger, Haugesund Byskriver Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1919-21 Medlem i Jernbanekomiteen
Medlem i Konstutionskomiteen
Trådte inn for Sanne i 1920.

Medlem i Landbrukskomiteen
Kom som forsterkning i 1921, ved behandling om erstatning til kommuner for tap av poteter.

1922-24 Formann i Jernbanekomiteen
Medlem i Konstutionskomiteen
Kom som forsterkning i 1924, ved behandling av forandring i storingsvalgloven.

Medlem i Næringskomite nr.2
Kom som forsterkning i 1923, ved behandling av norsk produksjon ved leveranser til det offentlige.

1925-27 Formann i Jernbanekomiteen
Medlem i Militærkomiteen
Kom som forsterkning i 1927, ved behandling av statens lån til A/S Hamar jernstøperi og mek. verksted.

Medlem i Næringskomite nr.2
Kom som forsterkning i 1925-1927, ved behandling av støtte som er gitt norsk produksjon ved levering til staten.

Medlem i Universitets- og fagskolekomiteen
Kom som forsterkning i 1927, ved behandling av lov om autorisasjon for ingeniører.

Medlem i Veikomiteen
Kom som forsterkning i 1925, ved behandling av lov om motorvogner.

1928-30 Medlem i Jernbanekomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1919-21 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn for O. B. Halvorsen fra 21.06.1919.

1922-24 Formann i Den forberedende fullmaktskomite
Formann i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
1925-27 Formann i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Den store budsjettkomiteen
Formann i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Om Stortingets forretningsorden
Trådte inn for Venger i 1926.

1928-30 Formann i Den forberedende fullmaktskomite
Formann i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Om biler og baner

Medlemskap i delegasjoner:

Medlem - Styret den norske gruppe av Den interparlamentariske Union.
Varamann - Den interparlamentariske Unions råd.

Personalia:

Født 09.10.1872, Vettestø i Etne.
Sønn av gårdbruker Tørris Jafetsen Heggelund (1837-1902) og Brita Larsdatter Osnes (1834-1887).

Utdanning og yrke:

Elev - Et kursus på amtsskolen i Førde
Elev - Underofficersskolen i Kristiansand (1890-1892)
Student - Kristiansands katedralskole (1904)
Cand. jur. (1906)

Politikonstabel
Politisekretær (i 2 år)
Kst. krigsadvokat
Lærer - Sjørett og rettslære ved Kristiansands off. sjømannsskole (i 12 år)
Lærer - Handelsrett og veksellære ved Kristiansands kommunale handelsskole
Direktør - Kristiansands Handels- og Industribank
Magistratssekretær - Kristiansand (til 1913)
Ansatt - Trelastforretning og skipsrederi m. m. i Kristiansand (1893-1895)
Magistratssekretær - Kristiansand (1899)
Kst. borgermester - Mange ganger (1905-1917)
Overrettssakfører - Kristiansand (1906)
Drev - Sakførerforretning i Kristiansand (1906-1918)
Høyesterettsadvokat - Kristiansand (1911)
Ligningssjef - Kristiansand (1913-1917)
Kst. borgermester - Kristiansand (1918) (12. april 1918)
Borgermester - Kristiansand (1922-1923)
Byskriver - Kristiansand (1923-1929)
Byskriver - Oslo vestre distrikt (fra 1929) (10. jan. 1929)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1916-1918 medlem Kristiansand bystyre

Offentlige verv:

Medlem/formann - En rekke kommunale styrer
Formann - Ligningsrådet, Kristiansand
Formann - Flere kommunale komiteer, Kristiansand
Medlem - Rogaland og Vest-Agder jernbanekomite
Medlem - Kristiansands jernbanekomite
Medlem - Frihavnkommisjonen av 1919
Medlem - Komiteen om Odderøyas karanteneanstalt av 1919
Medlem - Boligkt. av 1920
Formann - Bilbanekt. av 1927
Medlem - Statsbanenes hovedstyre (1922-1936)

Verv i organisasjoner:

Nestformann - Norges Byforbund
Formann - Sørlandsforeningen

Andre administrative verv:

Medlem - Styre/representantskap for flere industrielle bedrifter

Litteratur:

Utga - Sammen med J. Langfeldt Haandbog i Handelslære (1910)
Utga - Kommentarutgaver til bygningsloven (1929)
Utga - Kommentarutgaver til lov om handelsregistre (1932)
Utga - Kommentarutgaver til lov om verger for umyndige (1932)
Utga - Kommentarutgaver til lov om veksler og checker (1932)