Biografier

Frederik Christian Otto Hegermann


Født: 1769
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 2. representant Throndhjem Oberstløitnant