Biografier

Ole Mathæus Hauge


Født: 1806
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1848-50 2. representant Christiania og Lillehammer Kjøbmand
1851-53 2. representant Christiania og Lillehammer Kjøbmand