Biografier

Hans Christian Albert Hansen


Født: 26.12.1847
Død: 04.08.1925
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1900-03 2. representant Drammen Amtsingeniør Høyre
1904-06 1. representant Drammen Amtsingeniør Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1900-03 Medlem i Jernbanekomiteen
1904-06 Medlem i Jernbanekomiteen
Trådte inn for Lind 14.03.1905

Medlem i Justiskomiteen
Kom som forsterkning i 1905-06, ved behndling av vasdragsloven.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1904-06 Medlem i Arbeidsledigheten
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Arbeidsdepartementet 22.10.1903 - 10.03.1905

Personalia:

Født 26.12.1847, Fredrikshald.
Sønn av Gustav Hansen og Clausine Antonette Andersen.

Utdanning og yrke:

Elev - Fredrikshalds lærde og latinskole
Eksamen - Stockholm tekniske høiskole (1868)

Ingeniør - Kanal-, jernbane- og veianlæg i Sverige (1868-1874)
Ingeniør - Anlæg av Støren-Aamot- og Smaalensbanen (1874-1878)
Amtsingeniør - Buskeruds amt (1878-1903)
Amtmand - Smaalenene (fra 1905)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Ukjent periode medlem Drammen bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Tilsynskommissionen Drammen-Randsfjordbanen