Biografier

Harald Gram


Født: 18.09.1887
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1928-30 7. representant Akershus fylke Generalsekretær Høyre
1931-33 4. representant Akershus fylke Generalsekretær Høyre
1934-36 5. representant Akershus fylke Generalsekretær Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1928-30 Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Erstattet av Bryn 11.01.-27.01.1928.

1931-33 Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Erstattet av Meyer 28.05.-01.06.1932.

1934-36 Medlem i Kommunalkomiteen (av 1934)
Spesialkomiteer
Periode Komite
1931-33 Nestformann i Den forberedende fullmaktskomite
Nestformann i Fullmaktskomiteen
1934-36 Medlem i Valgkomiteen

Personalia:

Født 18.09.1887, Oslo.
Sønn av høyesterettsassessor Gregers Winther Wulfsberg Gram (1846-1929) og Antoinette Augusta Brodtkorb (1857-1938).

Utdanning og yrke:

Student - Hamar (1905)
Cand. jur. (1911)

Reiste - Schweiz, Frankrike og Italia (1911-1912)
Kst. amanuensis - Riksarkivet (1912)
Edsv. fullmektig - Sorenskriveren i Indre Sogn (1913)
Overrettssakfører (fra 1917)
Byfoged og auksjonsforvalter - Oslo (1936) (utnevnt 30. april 1936)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1919-22 medlem Aker herredsstyre
1922-25 medlem Aker formannskap
1925-28 varaordfører Aker herredsstyre
1937-1940 medlem Aker herredsstyre
1945 medlem Aker herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - En rekke kommunale komiteer
Medlem - Valgordningsnemnden av 1935
Nestformann - Valgordningskommisjonen av 1948
Medlem - Skolestyret, Aker (1922-1927)
Varamann - Riksrevisjonen (fra 1934)
Formann - Aker (Oslo) verjeråd (fra 1938)

Verv i partier:

Generalsekretær - Høires Centralstyre (1914-1936)
Medlem - Høires landsstyre og arbeidsutvalg (fra 1946) (1946--1)

Verv i organisasjoner:

Redaktør - Slektshist. Tidsskrift

Andre administrative verv:

Medlem - Oslo Sparebanks forstanderskap
Medlem - "Morgenbladet"s representantskap (til 1949) (-1-1949)

Litteratur:

Art. forf. - Skrevet mange politiske brosjyrer og håndbøker for Høire
Medutgiver - "Hvem er Hvem?"
Utga - Stambok over familien Brodtkorb (1904)
Redaktør - Norges Statskalender (1947)
Redaktør - Norges Statskalender (1948)

Diverse:

Okkupasjonen: Under okkupasjonen flyktet han 7. febr. 1942 til Sverige og var her ansatt ved den norske legsjon i Stockholm til frigjøringen.
Slektskap: Om hans far se Lindstøl s.985, hans farfars far, sorenskriver J. J. Gram s.294, hans farmors far, Eidsvollmannen G. W. Wulfsberg s.964, hans mormors far, prost B. Maschmann s.584 og hennes morfar, sogneprest J. Aars s.10.