Biografier

Hjalmar Balduin Gjertz


Født: 1823
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1874-78 1. representant Kongsberg Sorenskriver