Biografier

Andreas Johan Rasmusson Garnes


Født: 07.06.1878
Død: 26.01.1941
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1928-30 7. representant Hordaland fylke Gårdbruker Senterpartiet
1931-33 8. representant Hordaland fylke Gårdbruker Senterpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1928-30 Medlem i Protokollkomiteen
1931-33 Medlem i Komiteen etter grunnlovens § 75, litr. f. og g. (Hemmelige protokoller.)
Sekretær i Protokollkomiteen

Personalia:

Født 07.06.1878, Garnes i Arna sokn, Haus.
Sønn av bonde Rasmus Olsen Garnes (1850-1919) og Kari Monsdotter Indrearne (1845-1925).

Utdanning og yrke:

Studerte - Gardsbruk i fleire statar: Minnesota, Nord-Dakota, Montana, Washington og Britisk Columbia
Student - Garnes folkehøgskule (1894-1896) (vintrene 1894-95 og 1895-96)
Elev - Stend landbruksskule (1898-1900)

Skog- og teglverksarbeidar - Amerika
Bestyrer - Ættegarden (til 1904)
Gårdbruker - Garnes i Arna sokn, Haus (fra 1908) (overtok ættegarden)
Bestyrer - Norges Banks avdeling, Bergen (fra 1939)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1910-13 medlem Haus herredsstyre
1913-16 medlem Haus herredsstyre
1916-19 medlem Haus herredsstyre
1919-22 medlem Haus herredsstyre
1922-25 varaordfører Haus herredsstyre
1925-28 varaordfører Haus herredsstyre
1928-31 medlem Haus herredsstyre
1931-34 medlem Haus herredsstyre
1934-37 ordfører Haus herredsstyre
1937-1940 medlem Haus herredsstyre

Offentlige verv:

Formann - Jordstyret, Haus
Formann - Rådet for Hosanger, Haus og Hamre komm. Kraftverk
M. fl. - Kommunale verv
Medlem - Styret trygdekassa
Medlem - Styret Hordaland Landbruksselskap
Formann - Likningsrådet, Haus (1910-1911)
Varamann - Norges Banks avdeling, Bergen (fra 1927)

Verv i organisasjoner:

Formann - Styret Vestlandske Kjøpelag
Formann - Rådet for Vestlandske Salslag
Medlem - Styret Bergens Meieriforening
Medlem - Landsstyret for Norges Bondelag

Andre administrative verv:

Medlem - Styret Bergens Meieribolag
Medlem - Styret Norges Kreditforening for Land og Skogbruk, Bergensdistriktet
Formann - Forstandarskapet Haus Sparebank (1901-1904)
Formann - Forstandarskapet Haus Sparebank (1908-1940)