Biografier

Johan Garmann


Født: 1780
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 4. representant Søndre Throndhjems Amt Residerende kapellan