Biografier

Melchior Schjelderup Olsen Fuhr


Født: 1790
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1836-38 4. representant Nordre Bergenhus Amt Gaardbruker
1842-44 1. representant Nordre Bergenhus Amt Gaardbruker