Biografier

Ole Carl Olsen Frøsøie


Født: 1783
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1821-23 3. representant Romsdals Amt Gaardbruker