Biografier

Paul Larsen Forsæth


Født: 1762
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 2. representant Søndre Throndhjems Amt Lensmand, bygselmand