Biografier

Thomas Olsen Foosnæs


Født: 1784
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1830-32 2. representant Nordre Throndhjems Amt Gaardbruker