Biografier

Richard Floer


Født: 1767
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Riksforsamlingen 1814 1. representant Røraas Bergcorps Kaptein