Biografier

Johan Collett Falsen


Født: 09.09.1817
Død: 02.09.1879
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1859-61 2. representant Drammen Overretssakfører
1865-67 2. representant Nordre Bergenhus Amt Amtmand
1868-70 3. representant Nordre Bergenhus Amt Amtmand
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Justis- og politidepartementet 01.02.1870 - 29.06.1870
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.07.1870 - 31.07.1871
Statsråd Marine- og postdepartementet 01.08.1871 - 29.09.1871
Statsråd Justis- og politidepartementet 01.10.1871 - 30.08.1872
Statsråd Indredepartementet 01.09.1872 - 30.08.1873
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.09.1873 - 30.09.1874
Statsråd Justis- og politidepartementet 01.10.1874 - 31.07.1877
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.08.1877 - 31.07.1878
Statsråd Justis- og politidepartementet 01.08.1878 - 01.09.1879