Biografier

Olaus Olsen Eskeland


Født: 1833
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1871-73 4. representant Stavanger Amt Gaardbruker
1874-78 3. representant Stavanger Amt Gaardbruker
1877-79 1. representant Stavanger Amt Gaardbruker
1880-82 1. representant Stavanger Amt Gaardbruker
1883-85 2. representant Stavanger amt Gaardbruker Venstre
1886-88 3. representant Stavanger amt Gaardbruker Venstre
1889-91 3. representant Stavanger amt Gaardbruker Det Moderate Venstre