Biografier

Peter Johnsen Ertzgaard


Født: 13.08.1784
Død: 07.02.1848
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Riksforsamlingen 1814 2. representant Throndhjemske Dragoncorps Kvartermester
1830-32 1. representant Nordre Throndhjems Amt Gaardbruker, bestyrer av gods
1833-35 3. representant Nordre Throndhjems Amt Gaardbruker, bestyrer av gods