Biografier

Christian Eger


Født: 1788
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1824-26 2. representant Christiania Kjøbmand, senere mægler