Biografier

Jacob Hersleb Darre


Født: 1757
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Riksforsamlingen 1814 1. representant Søndre Throndhjems amt Sogneprest