Biografier

Peter Jørgen Cloumann


Født: 1747
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Riksforsamlingen 1814 2. representant Bratsberg Amt Justisraad, forhenværende foged