Biografier

Wilhelm Friman Koren Christie


Født: 07.12.1778
Død: 10.10.1849
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 4. representant Bergen Kancellisekretær, sorenskriver
Riksforsamlingen 1814 1. representant Bergen Kancellisekretær, sorenskriver
1815-17 1. representant Bergen Stiftamtmand
1818-20 2. representant Bergen Stiftamtmand
1836-38 3. representant Bergen Toldinspektør