Biografier

Henrik Carstensen


Født: 1753
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Riksforsamlingen 1814 1. representant Østerrisør Kjøbmand, jernverkseier