Biografier

Christopher Benedict Bøgh


Født: 1773
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1815-17 1. representant Søndre Bergenhuus amt Sorenskriver
1818-20 1. representant Søndre Bergenhus Amt Sorenskriver