Biografier

Søren Gottffried Bøckmann


Født: 1771
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1821-23 1. representant Lister og Mandals amt Sorenskriver og politimester