Biografier

Diderich Anton Brynildsen


Født: 13.07.1853
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1904-06 3. representant Bergen Bagermester Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1904-06 Medlem i Sosialkomiteen
Kom som forsterkning i 1905-1906, ved behandling av bakerloven.

Medlem i Toldkomiteen
Forfall i 1904, Campbell Andersen trådte inn i hans sted.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1904-06 Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn for Kahrs 25.01.1906

Personalia:

Født 13.07.1853, Bergen.
Sønn av bakermester Peder Brynildsen og Aasa Kilching.

Utdanning og yrke:

Elev - Tanks realskole
Utdannet - Baker i utlandet (i 3 aar)

Arbeidet - Farens bakerforretning, Bergen (en av de gamle priviligerte bakergaarde, som i henved 100 aar har været i slegtens eie)
Baker - Overtok farens forretningen i Bergen (fra 1880)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1891 medlem Bergen bystyre
Ukjent periode medlem Bergen formannskap

Offentlige verv:

Valgmand -
M. fl. - Kommunale hverv

Andre administrative verv:

Medlem - Repræsentantskapet banker og selskaper