Biografier

Dominicus Nagell Lemvig Brun


Født: 1790
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1845-47 2. representant Romsdals Amt kaptein og chef for det sundalske kompani
1848-50 1. representant Romsdals Amt Kaptein og chef for det sundalske kompani
1851-53 3. representant Romsdals Amt Oberstløitnant og chef for det sundalske kompani