Biografier

Nils Trulsen Bru


Født: 1776
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 3. representant Stavanger amt Gaardbruker
1815-17 1. representant Stavanger Amt Gaardbruker
1821-23 2. representant Stavanger Amt Gaardbruker