Biografier

Johannes Mikkelsen Borge


Født: 1767
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1815-17 4. representant Søndre Bergenhuus amt Lensmand og gaardbruker