Biografier

Jakob Krefting Bonnevie


Født: 1814
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1871-73 2. representant Kristianssand Borgermester
1874-78 1. representant Christianssand Stiftamtmand