Biografier

Einar Bjørnstad


Født: 13.11.1877
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1925-27 1. suppleant Østfold fylke Gårdbruker Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1925-27 Varamedlem i Justiskomiteen (av 1919)
Møtte for Ileby 19.06.-18.07.1925 og 10.05.-17.07.1926.

Personalia:

Født 13.11.1877, Berby gård, Idd.
Sønn av skibsfører Ole Nicolai Bjørnstad (1835-1926) og Marie Bjørnstad (1841-1879).

Utdanning og yrke:

Middelskoleeksamen (1894)
Landbruksskoleeksamen (1899)

Forpakter - Idd (1904-1907)
Gårdbruker - Låby, Berg (fra 1907)
Kommunerevisor - Berg (1912-1915)
Revisor - Trygdekassen, Berg (1912-1915)
Revisor - Berg Sparebank (fra 1916)
Revisor - Fredrikshalds Meieribolag (fra 1930)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1913-16 medlem Berg herredsstyre
1916-19 medlem Berg herredsstyre
1919-22 medlem Berg formannskap
1922-25 ordfører Berg herredsstyre
1925-28 ordfører Berg herredsstyre
1928-31 ordfører Berg herredsstyre

Offentlige verv:

Takstmann - Norges Brannkasse (avsatt av n. s. i 1940 men gjeninnsatt 1945)
Medlem - Overstyret for Østfold landbruksskole (1930-1939)