Biografier

Anders Andersen Bjelland


Født: 1790
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1827-29 3. representant Stavanger Amt Gaardbruker
1833-35 2. representant Stavanger Amt Gaardbruker
1842-44 4. representant Stavanger Amt Gaardbruker