Biografier

Just Johan Bing


Født: 1793
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1836-38 1. representant Fredriksstad Byfoged
1839-41 1. representant Fredriksstad Byfoged
1845-47 1. representant Fredriksstad og Sarpsborg Sorenskriver
1848-50 1. representant Fredriksstad og Sarpsborg Sorenskriver