Biografier

Ivar Berntsen


Født: 10.12.1875
Død: 16.05.1948
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1919-21 1. representant 4. Glemminge Bankkasserer Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1919-21 Medlem i Sosialkomiteen

Personalia:

Født 10.12.1875, Traramoen i Glemmen.
Sønn av båtsmann Emil Andersen (1839-1876) og Regine Marie Johannesdatter (1837-1914).

Utdanning og yrke:

Student - 1ste brigades underoff.skole, Halden, (1894-1897)

Sjømann (i 17-18 års alderen)
Arbeider - Kværner Brugs snekkerverksted
Kontorist - Handelsforretning, Fredrikstad (til 1901)
Formann - Sekkefabrikk, Oslo (1898-1899)
Politisekretær - Fredrikstad (fra 1901)
Sersjant (1903-1911)
Herredskasserer - Fredrikstad (1908-1917)
Fattigforstander - Fredrikstad (1908-1917)
Ligningssekretær - Fredrikstad (1908-1917)
Kasserer og bokholder - Glemminge Sparebank, Fredrikstad (1917-1944) (avskjed 1. juli 1944)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1908-1908 medlem Onsøy herredsstyre
1910-13 medlem Kråkerøy herredsstyre
1919-22 varaordfører Kråkerøy herredsstyre
1925-28 medlem Kråkerøy formannskap
1928-31 medlem Kråkerøy formannskap

Offentlige verv:

Formann - Ligningsrådet, Kråkerøy
Forretningsfører - Kretssykekassen, Fredrikstad (fra 1911)
Forlikskommissær - Kråkerøy (1911-1913)

Verv i organisasjoner:

Tilsynsmann - R. F. A. i det nye Kråkerøy herred (1908-1917)